24 lipca 2023
Jak wygląda wizyta u notariusza?

Zaczynamy od kontaktu z kancelarią w celu uzyskania informacji czego notariusz potrzebuje do sporządzenia aktu notarialnego (dane oraz dokumenty). Możemy to zrobić telefonicznie, mailowo, umawiając się na spotkanie w kancelarii. Notariusz pyta, jaki jest numer księgi wieczystej, dane stron umowy, jakie są ich stany cywilne oraz ustroje majątkowe, dodatkowe informacje o stanie prawnym i faktycznym […]

24 lipca 2023
Jak przygotować się do wizyty u notariusza?

Nasze usługi dostarczamy w sposób nowoczesny (wykorzystując technologię, dbając o bezpieczeństwo danych, poprzez proklienckie podejście, udogodnienia, lokalizację i wystrój lokalu). O trudnych rzeczach mówimy w prosty sposób. Czynności przygotowujemy sprawnie, lecz starannie. Celem jest ograniczenie czasu poświęcanego na kwestie organizacyjne, by móc je poświęcić klientom kancelarii. W razie pytań, chętnie pomożemy i rozwiejemy wątpliwości.

25 maja 2022
Czy notariusz może sporządzić umowę poza kancelarią

„Co do zasady”, notariusz sporządza akty notarialne w kancelarii notarialnej. Jest to podyktowane koniecznością zapewnienia stronom odpowiednich warunków do zachowania ich wizyty oraz szczegółów ich spraw w tajemnicy. Notariusz jest zobowiązany do objęcia informacji, o których się dowiedział w związku z wykonywaniem swoich czynności tajemnicą notarialną. Ponadto notariusz musi zapewnić bezpieczeństwo dokumentom. Notariusz może dokonywać […]

12 maja 2022
Depozyt notarialny

Bezpieczną i coraz popularniejszą formą zabezpieczenia transakcji, np. zapłaty ceny sprzedaży jest depozyt notarialny. Polega na tym, że przed transakcją (aktem notarialnym dokumentującym główną czynność) strona kupująca wpłaca do depozytu notarialnego (gotówką albo na rachunek bankowy kancelarii) określoną kwotę. Towarzyszy temu sporządzenie protokołu z przyjęcia pieniędzy do depozytu. Z tym wiążą się dodatkowe koszty, jednak […]

12 maja 2022
Jak przygotować się do wizyty u notariusza.

W kancelarii NOSEK oferujemy możliwość zapisania się do notariusza poprzez zdalny kalendarz. Niektóre czynności, jak poświadczenia podpisów, poświadczenie zgodności z oryginałem (tzw. „kopia wierzytelna”), pełnomocnictwa czy akt poddania się rygorowi egzekucji z najmu okazjonalnego mogą być sporządzane „od ręki” i nie wymagają wcześniejszego przygotowania dokumentów. Jednak im więcej danych wcześniej tym lepiej! Będziemy wdzięczni za […]

12 maja 2022
Zadatek, a zaliczka

Główną różnicą pomiędzy zadatkiem a zaliczką jest ich skutek w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej. Zaliczka nie zabezpiecza wykonania umowy i gdy nie dojdzie do jej zawarcia, niezależnie od przyczyn, sprzedający zwraca jej kwotę kupującemu. Zadatek jest uregulowany w art. 394 kodeksu cywilnego i zabezpiecza strony umowy na wypadek, gdyby do zawarcia […]

Kategorie