Jak wygląda wizyta u notariusza?

Zaczynamy od kontaktu z kancelarią w celu uzyskania informacji czego notariusz potrzebuje do sporządzenia aktu notarialnego (dane oraz dokumenty). Możemy to zrobić telefonicznie, mailowo, umawiając się na spotkanie w kancelarii.

Notariusz pyta, jaki jest numer księgi wieczystej, dane stron umowy, jakie są ich stany cywilne oraz ustroje majątkowe, dodatkowe informacje o stanie prawnym i faktycznym nieruchomości. W przypadku sprzedaży, jak strony chcą się rozliczyć oraz jak ma nastąpić przekazanie przedmiotu umowy.

Na tej podstawie notariusz przystępuje do przygotowania projektu umowy. Pamiętaj, jest to już płatna czynność notarialna, za którą, w przypadku gdy nie dojdzie do umowy notariusz może pobrać wynagrodzenie. Jest to uzasadnione koniecznym nakładem pracy. Po przesłaniu na skrzynkę mailową kancelarii skanów/zdjęć potrzebnych dokumentów, na wcześniejszą prośbę klienta przygotowujemy projekt dokumentu. Następnie, zabezpieczony hasłem plik wysyłamy klientowi na podany przez niego adres mail. Do sporządzenia projektu prawnicy kancelarii potrzebują przynajmniej podstawowych danych. Z pozoru nieistotne informacje mają wpływ na redakcję zapisów umowy w wielu jej miejscach.

Jak zgromadziliśmy już wszystkie dokumenty, możemy ustalić termin spotkania. W naszej kancelarii dostępny jest kalendarz on-line, który ma stanowić poglądową informacje jakie terminy są wolne na spotkanie. Następnie należy się skontaktować z kancelarią w celu potwierdzenia spotkania. Staramy się dobierać nieodległe terminy i dogodne dla klientów. Dla osób, którym ciężko wygospodarować czas w ciągu dnia proponujemy umawianie spotkań w środy, kiedy kancelaria czynna jest do godziny 20. Możliwie jest również umówienie się poza godzinami pracy kancelarii.

Wcześniej notariusz przygotowuje czynność do rejestracji w zelektronizowanym repertorium (wprowadza dane osób, wraz z krótkim opisem dokonywanej czynności oraz informacją o podatkach i opłatach)

Odczytanie aktu

Jeżeli to możliwe prosimy o przybycie chwilę wcześniej. Zazwyczaj istnieje wiele informacji, które trzeba wpisać do umowy, czy też wprowadzić zmiany wynikające z okazania dokumentów.

W okolicy kancelarii, w ciągu dnia, nie ma większych problemów z zaparkowaniem. Oczywiście, jak wszędzie w Krakowie, może się jednak zdarzyć, że w bezpośrednim otoczeniu nie będzie miejsca do zaparkowania, wtedy trzeba poszukać na sąsiednich ulicach. 

Kancelaria mieści się na czwartym piętrze w narożnym, nowym budynku z szarej cegły na rogu ulicy Piwnej oraz Krakusa. Aby się do niej dostać prosimy o wybór „Kancelaria Notarialna” strzałką na podświetlanym domofonie po prawej stronie od drzwi.

Po uzupełnieniu brakujących danych, notariusz przystępuje do weryfikacji tożsamości stawających. Jeżeli czynność jest dokonywana w formie aktu notarialnego, musi on być odczytany. Treść aktu w naszej kancelarii wyświetlana jest na ekranie. Pamiętajmy, że zazwyczaj do notariusza przychodzimy w sprawach dotyczących nieruchomości, przedmiotów o znacznej wartości, spraw spółkowych, spadków, tj. obiektywnie w sprawach ważnych. Nie powinniśmy zatem nadmiernie się spieszyć. To nie jest tylko formalność, wiele kwestii jest istotnych i wymaga naszej uwagi. Ostatecznie też składamy w akcie wiele oświadczeń podyktowanych nakreśleniem stanu prawnego lub faktycznego. W niektórych przypadkach pod sankcją odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Tak jak staramy się, aby czynności administracyjne przy czynnościach notarialnych odbywały się jak najszybciej, tak przy odczytywaniu aktu nadmierny pośpiech, mogący doprowadzić do przeoczenia spraw ważnych, jest niewskazany.

W trakcie czytania, można do aktu wprowadzić jeszcze zmiany. Miejmy jednak świadomość, że sprawy istotne, jak wydanie przedmiotu umowy, sposób i terminy zapłaty, o ile to możliwe, powinny być uzgodnione wcześniej. Jeżeli cena sprzedaży ma być złożona do depozytu kancelarii notarialnej, również kancelaria powinna się o tym dowiedzieć wcześniej.

Następnie, po naniesieniu poprawek do aktu następuje podpisanie aktu notarialnego przez stawających do aktu, a personel kancelarii może rozpocząć przygotowywanie wypisów aktu notarialnego. W przypadku umów, które za przedmiot mają nieruchomości, z chwilą podpisu następuje przeniesienie własności. Następuje to niezależnie od zapłaty ceny/wynagrodzenia oraz wydania nieruchomości.

Często klienci wykorzystują ten czas na złożenie dyspozycji przelewów lub wzajemne rozliczenia. W przypadku rozliczeń gotówkowych można skorzystać z liczarki banknotów znajdującej się w kancelarii. Pamiętać należy, że notariusz jest instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu i po sporządzeniu aktu notarialnego raportuje do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) czy przy transakcji rozliczano się gotówką w kwocie większej niż 15 tys. euro.

Kiedy wypisy będą gotowe do odbioru przychodzi pora na płatność wynagrodzenia notariusza, podatków i opłat sądowych. Wynagrodzenie notariusza może być płatne kartą, podatki i opłaty sądowe mogą być płatne gotówką lub przelewem (prosimy mieć to z tyłu głowy, zazwyczaj to właśnie podatki stanowią główną składową kwoty, którą trzeba zapłacić u notariusza). 

Po zapłacie, przy wydaniu wypisów zostaną Państwo poproszeni o potwierdzenie otrzymania wypisów na tablecie w kancelarii.

Do obowiązków kancelarii należy następnie rejestracja wypisów w Repertorium oraz odpowiednio złożenie wniosku wieczystoksięgowego, rejestracja w rejestrach notarialnych.

Co trzeba zapamiętać:

  • Proszę zabrać ważny dokument tożsamości i oryginały dokumentów,
  • Główne ustalenia (co do ceny, sposobu zapłaty i wydania w posiadanie) powinny być dokonane przed spotkaniem,
  • Wynagrodzenie notariusza może być płatne kartą, podatki i opłaty sądowe mogą być płatne gotówką lub przelewem (w chwili wizyty w kancelarii środki muszą zostać zaksięgowane na koncie),
  • Jesteśmy chętni do odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania. Ważne jest dla nas aby nasi klienci rozumieli dotyczące ich sprawy.

Pisząc wyżej notariusz mamy na myśli również wykwalifikowanych pracowników kancelarii.

Zapraszamy do kontaktu z kancelarią. Chętnie wyjaśnimy wszelkie pozostałe zawiłości związane z podpisaniem aktu notarialnego.

Kategorie