Jak przygotować się do wizyty u notariusza?

  1. Skontaktuj się z kancelarią w celu uzyskania informacji jakie dokumenty będą potrzebne, czy i jakie podatki zostaną pobrane przez notariusza. Te trzeba będzie uzyskać w odpowiednich urzędach. W przypadku umów, których przedmiotem są nieruchomości prosimy o podanie numeru księgi wieczystej (z niej może wynikać konieczność uzyskania dokumentów). Prawnicy w kancelarii mogą wypytać o dodatkowe informacje, które będą potrzebne do sporządzenia umowy. Nie obawiaj się, wszystkie uzyskane w ten sposób informacje objęte są tajemnicą notarialną, dbamy też o bezpieczeństwo danych. Kancelarię tworzy zespół prawników, wszyscy pracownicy odbyli aplikację notarialną i są kompetentni do odpowiedzi na Państwa pytania.
  2. Możesz nas zapytać o doradzenie w wyborze sposobu zapłaty ceny lub spłat/dopłat oraz wydania w posiadanie. Notariusz nie może reprezentować jednej strony, ma zachować bezstronność. Może jednak pomóc w doborze rozwiązania, które będzie bezpieczne i zgodne z interesem i wolą każdej strony aktu notarialnego.
  3. Jeżeli już masz wszystkie dokumenty, umów wizytę w kancelarii. Postaramy się znaleźć najbliższy możliwy (zwykle 1-2 dni) oraz dogodny termin. W przypadku preferowanych godzin popołudniowych, w środy pracujemy w godzinach 12:00-20:00.
  4. Po analizie dokumentów podajemy koszty związane z daną czynnością. Taksa notarialna (wynagrodzenie notariusza) naliczana jest na podstawie rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. W większości przypadków jej wysokość zależy od rodzaju dokonywanej czynności, od wartości przedmiotu czynności oraz nakładu pracy na przygotowanie projektu aktu. Staramy się aby nasze ceny były rynkowo konkurencyjne, oparte o obiektywne kryteria, przystępne dla klientów oraz dostosowane do wartości i jakości usługi jaką dostarczamy klientom. Poza tym, w wiadomości mailowej wysyłamy pozostałe koszty (podatki, opłaty sądowe, koszty wypisów i wniosku wieczystoksięgowego) związane z planowaną czynnością notarialną.
  5. Pamiętaj o zabraniu ważnego dowodu osobistego , karty pobytu lub paszportu. U notariusza można obecnie legitymować się aplikacją mObywatel, jednak ten sposób weryfikacji tożsamości trwa dłużej niż w przypadku dokumentów fizycznych (musi zostać zweryfikowany przez aplikację mObywatel notariusza). W przypadku, gdy nazwisko (np. na skutek zawarcia związku małżeńskiego) się zmieniło, konieczny jest dokument, z którego ta zmiana wynika (np. odpis skrócony aktu zgonu).

Nasze usługi dostarczamy w sposób nowoczesny (wykorzystując technologię, dbając o bezpieczeństwo danych, poprzez proklienckie podejście, udogodnienia, lokalizację i wystrój lokalu). O trudnych rzeczach mówimy w prosty sposób. Czynności przygotowujemy sprawnie, lecz starannie. Celem jest ograniczenie czasu poświęcanego na kwestie organizacyjne, by móc je poświęcić klientom kancelarii.

W razie pytań, chętnie pomożemy i rozwiejemy wątpliwości.

Kategorie