Jak przygotować się do wizyty u notariusza.

W kancelarii NOSEK oferujemy możliwość zapisania się do notariusza poprzez zdalny kalendarz. Niektóre czynności, jak poświadczenia podpisów, poświadczenie zgodności z oryginałem (tzw. „kopia wierzytelna”), pełnomocnictwa czy akt poddania się rygorowi egzekucji z najmu okazjonalnego mogą być sporządzane „od ręki” i nie wymagają wcześniejszego przygotowania dokumentów. Jednak im więcej danych wcześniej tym lepiej! Będziemy wdzięczni za wcześniejsze przesyłanie tych informacji do kancelarii. Wpłynie to na sprawność obsługi, do której przykładamy dużą wagę.

W przypadku wielu innych czynności, ich sporządzenie jest poprzedzone dokładnym zbadaniem stanu prawnego, zgromadzeniem wymaganych prawem i interesami stron dokumentów, ich analiza, opisanie w dokumencie. Często też notariusz musi zapoznać się z dokumentami z ksiąg wieczystych, które do uzyskania są w sądzie. Nierzadko są to czasochłonne czynności i mogą potrwać do kilku dni od zgromadzenia dokumentów.

Po przekazaniu kancelarii wszelkich danych i informacji oraz sporządzeniu przez kancelarię projektu czynności dochodzi do wizyty u notariusza. Ze sobą trzeba mieć wszystkie dokumenty w oryginale (nawet jak ich skany były wcześniej wysyłane kancelarii), w przypadku umów, których przedmiotem jest nieruchomość – podstawę nabycia oraz dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu). W przypadku, gdy jedną z opłat notarialnych jest podatek lub opłata sądowa warto mieć ze sobą gotówkę na pokrycie tych opłat. Inną możliwością ich zapłaty jest przelanie tych kwot wcześniej na rachunek bankowy kancelarii. Wynagrodzenie notariusza (tzw. „taksa”) może być opłacona również kartą płatniczą.

W przypadku, gdy stawającym do aktu jest osoba, która nie posługuje się językiem polskim konieczny będzie udział przy czynności tłumacza przysięgłego (chętnie pomożemy w wyborze takiego).

W przypadku wcześniejszego kontaktu z kancelarią, wszystkie te informacje wysyłamy przypominająco w mailu jeden dzień przed umówioną czynnością. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z kancelarią.

Samo odczytywanie aktu odbywa się w kancelarii notarialnej (za wyjątkiem czynności wyjazdowych). Czas trwania zależy od ilości danych do uzupełnienia oraz dokumentów do opisania tuż przed samą czynnością (dlatego zachęcamy do przesyłania danych wcześniej!) oraz od zmian w projekcie aktu. Po podpisaniu aktu notarialnego pracownicy kancelarii przygotowują wypisy tego aktu. Staramy się, żeby przebiegło to sprawnie, by nie marnować czasu naszych klientów.

Jeżeli szukasz notariusza, który z zaangażowaniem podejdzie do Twojej sprawy, skontaktuj się z nami.

Kategorie